Katterna

Vi har två cornish rex-katter, nämligen Ronja och Lovis. Information om rasen i allmänhet finns under rubriken ”Om cornish rex” och information om våra katter i synnerhet finns under rubriken ”Om Ronja och Lovis”. Därutöver har vi också en siames vid namn Jåppe. Information om siamesen som ras finns under rubriken ”Om siames” och information om Jåppe finns under rubriken ”Om siamesen Jåppe”.

Leave a Reply