Vita boxrar

Äntligen är en förändring på väg vad gäller synen på vita boxrar. Inom boxerrasen föds ett antal så kallat vita boxrar. En vit boxer är egentligen en gul eller tigrerad boxer där de vita tecknen blivit så stora att man uppfattar dem som bottenfärg. Många tror, eller trodde i alla fall förr, att det var något fel på de vita boxrarna, att de var sjukliga e dyl. I dag vet vi att det inte stämmer. En vit boxer är en helt vanlig boxer med en ”otillåten” färg. I senaste numret av Boxerbladet (2010:4) rapporterar Maritha Östlund-Holmsten från en internationell domarkonferens i Polen att de flesta representanterna ansåg det vara dags att tillåta vita boxrar i tävlingar. Däremot ansåg inte majoriteten att de vita boxrarna ska godkännas för avel. Den åsikten bryr sig inte Tyska Boxerklubben om utan de kommer att ansöka om en standardförändring under 2011. Som tur är är det moderklubben, i det här fallet Tyska Boxerklubben, som har ”rätten” till rasen. Inom en inte alltför fjärran framtid kommer alltså de vita boxrarna att bli godkända enligt rasstandarden! Yay Tyskland!

Leave a Reply