Motsägelsefullt?

Ibland undrar jag hur de tänker… I Härliga hund 2010:12 presenteras norsk buhund som en sällskapshund. En sällskapshund som inte är för förstagångshundägaren, som vaktar och jagar och har en mycket gäll röst och som behöver 2-3 timmars motion och aktivering om dagen. Enligt tidningen alltså. När blev en vaktande, jagande aktivitetstok en sällskapshund? I och för sig kan man ju säga att alla hundar är sällskapshundar, men då tappar ordet något av sin betydelse tycker jag. Senare i samma nummer, under sektionen ”Frågor och svar” skriver en frustrerad hundägare om de problem hon har med sin andra vad då? Ja, just det: buhund. Jaktexperten svarar på ägarens brev: ”Du skriver att hunden är jakttokig. Det är inte så konstigt, du har en norsk buhund.”

One Response to “Motsägelsefullt?”

  1. Svärmor skriver:

    Ja, hur lätt är det att vara förstagångsköpare med sån information?

Leave a Reply