Färgförändring i ett öga

Vår ena cornish rex har fått en färgförändring i ett öga. I det i övrigt klara ögat syns numer en oval brun fläck som är några millimeter i diameter. Genom att titta på gamla bilder har vi kunnat sluta oss till att fläcken uppstått någon gång under det senaste året. Det enda jag hittar när jag googlar är att grönögda katter kan uppvisa bruna färgförändringar vid irit. Men irit borde också ge upphov till smärta och irritation. Lovis verkar helt obrydd och ögat rinner inte eller verkar infekterat. Vad kan det vara?

Leave a Reply