Jåppefilm


Jåppes ankomst med en massa hest jamande


Jåppe busar med musik


Jåppe tar ett bad med musik


Jåppe busar mera


Jåppe badar mera


Man ska inte vara lättdistraherad…

Leave a Reply